Latence

    Latence je souborem fotogramů, který vznikl jako praktická část mé bakalářské práce na Masarykově univerzitě.
Na třímetrových formátech nalézáme otisky předmětů a fragmetů světla z nejrůznějších světelných zdrojů, ale také záznamy mého těla, ať už se jedná o otisky prstů z ustalovače anebo stíny mého těla. Náhodně jsem obraz destruovala působením fotografické chemie. Menší formáty vznikaly podobným způsobem s větším důrazem na chemickou malbu a destrukci světlocitlivé vrstvy.

error: Content is protected !!