Deník slunce

Kyanotypie v kameře obscuře
    Vyzkoušela jsem fotoaparát z plechovky nechat, stejně jako u solarizace, na místě několik týdnů, až jsem konečně dosáhla pozoruhodného výsledku – pár drobných čar na jednom plátně. I z takto nepatrného úspěchu jsem měla radost a vtvořila jsem v průběhu roku desítky fotoaparátů z různých plechových nádob a zkoušela jsem se dostat ke zdárnému výsledku – dokázat, že tato technika může skutečně fungovat. A to se nakonec povedlo. Během roku však vzniklo velké množství fotografií, spousta z nich neodpovídala zdařilému výsledku, ale přesto si vážím každé. V každé z těchto fotografií můžeme nalézt vetknuté paprsky slunce, které zde promítaly obraz po dobu několika týdnu, či měsíců. Jako by si slunce psalo deník.

error: Content is protected !!