Past na světlo

    Jakýkoli objekt se světlotěsnou vlastností může fungovat jako fotoaparát. Stejně tak tomu je i u obyčejného vejce, kde se stává význam propojení vnějšího a vnitřního prostoru camery obscury ještě znatelnějším. Rozhodla jsem se vytvořit poněkud nevšední fotoaparát, a to z vaječné skořápky. Do vyprázdněných vaječných skořápek jsem malým otvorem nalila fotografickou emulzi.
Vznikla série objektů, které fungují jako fotografický přístroj, ale zároveň jsou také nositelem fotografie samotné.
Primitivní fotografický přístroj vytvořený z krabičky od sirek jsem se rozhodla využívat pro zachycení spíše naivních deníkových scén rodiny a přátel. Ale unikátností tohoto přístroje je schopnost přímého otisku světla, a ten není deformován objektivem s dalšími skly a čočkami. Paprsky z reality před fotoaparátem jsou uchopeny ve světlocitlivé želatině filmu. Vzniká tedy velmi subjektivní dokument o světle v mém okolí.

error: Content is protected !!