Proměna

    Je pro mne přirozenější výtvarně se vyjadřovat pomocí fotografie a jejich starých technik, avšak pro toto uchopení nebo pochopení, bylo pro mne vizuálně důležité dát fotografii do pohybu. Proto se stále držím starých technik, ale v tomto případě je to natáčení na klasický film. Tento film pojednává se o setkání s něčím, co můžeme nazývat přízrakem, který se přede mnou proměnil z muže na ženu. Toto setkání velmi ovlivnilo jedno mé životní období a vyvrcholilo opětovným setkáním s podobnou osobou, či entitou.
    Volba techniky byla zvolená také z důvodu působení světla. Už první setkání s přízrakem bylo doprovázeno silnou světelnou symbolikou. A co by dokázalo lépe uchopit světlo než světlocitlivá želatina na filmu.
Digitální reprodukce byla využita jako ilustrace pro píseň Pod Tisem kapely Lichočar.

 

Použitá technika:
K natáčení mi byla doporučena kamera Quarz-zoom DS8-3, protože mou podmínkou byla schopnost upravovat snímkovou frekvenci a mít k dispozici sekvenční snímání.

Film jsem zvolila FOMAPAN R 100, který jsem si sama vyvolávala a měla jsem tedy možnost využít například Sabatierova efektu
nebo jiné chemické destrukce filmu.

Ke střihu jsem využívala lepičku filmů – Revue Super 8.

K promítání byla použita promítačka Meopta MEOS DUO.

error: Content is protected !!