Lubitel

    Lubitel se stal mým třetím okem. Tento fotoaparát umožňuje opakované převíjení filmu, díky tomu mohu sbírat světelné fragmenty a ty na sebe vrstvit. Vzniká jakýsi záznam uchopených paprsků v mém okolí v mnohdy náhodném sletu.
Samotné negativy po sléze vyvolávám velmi surově, mnohdy je destruuji nebo využívám nečistot skeneru k vytvoření jakési částečné digitální destrukce. Takto vrstvené matrice však obvykle využívám k dalším analogovým procesům.

error: Content is protected !!